Gratis wifi
We zijn open vandaag van 10:00 tot 19:00

Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens

S&R Kortrijk-Zwevegem
Bekaertstraat 4
8550 Zwevegem
info@speelpunt.be
T. 056 28 95 80
btw BE 0667.791.649

S&R Group NV
S&R Group
Aarschotsesteenweg 225
3012 Wilsele

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van S&R Kortrijk-Zwevegem (Speelpunt Zwevegem), een NV met maatschappelijke zetel te Nelson Mandelaplein 19, 8500 Kortrijk, (hierna 'Speelpunt') biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.


Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van www.speelpunt.be moet de klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Speelpunt aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Speelpunt niet. Speelpunt is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Speelpunt is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de klant specifieke vragen heeft over bv. de inhoud van een feestje of ontbijt, het verloop van een feestje of ontbijt, het verloop van een toegangsticket, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Speelpunt. Speelpunt kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

De bestelprocedure via de website verloopt als volgt.

Vanaf de website https://www.speelpunt.be wordt er gekozen voor een artikel waarna er doorgeklikt kan worden naar de webshop https://speelpuntzwevegem.recreatex.be. Hier wordt een account aangemaakt of ingelogd met een bestaande account.

Reserveren van een feestje of groepsdeal

Bij de reservatie van een feestje of groepsdeal wordt de gewenste formule gekozen. De geprefereerde datum voor het feestje of groepsdeal en het aanvangsuur worden geselecteerd. Het aantal feestformules voor kinderen en het aantal begeleiders (eventueel met dezelfde feestformule) worden opgegeven. De mogelijkheid bestaat om in deze stap ook enkele opties te bestellen zoals een verjaardagstaart of een fles kinderchampagne. De bestelling wordt in de winkelwagen gelegd. Eventueel kan er in deze stap ingelogd of geregistreerd worden indien dit nog niet het geval is. Vervolgens kan het winkelmandje afgerekend worden of kan er nog verder gewinkeld worden. De afrekening gebeurt via Ingenico. De volgende betaalmethodes zijn van toepassing: Bancontact Mister Cash, Maestro, Mastercard en Visa.

Het volledige feestje of groepsdeal wordt onmiddellijk en volledig online betaald bij reservatie en is hierna definitief. Je krijgt na betaling een toegangsticket via email toegestuurd. Dit geldt als toegangsticket voor het voltallige gezelschap en breng je mee op de dag zelf.

Reserveren van een ontbijt

Bij de reservatie van een ontbijt wordt de gewenste datum aangeduid. Het aantal volwassenen en het aantal kinderen worden opgegeven. Kinderen jonger dan 2 jaar zijn gratis. Kinderen vanaf 2 tot en met 15 jaar betalen enkel inkom en eten gratis van de kindertafel indien vergezeld van betalende ouders. Kinderen vanaf 16 jaar en volwassenen betalen voor het ontbijt. De bestelling wordt in de winkelwagen gelegd. Eventueel kan er in deze stap ingelogd of geregistreerd worden indien dit nog niet het geval is. Vervolgens kan het winkelmandje afgerekend worden of kan er nog verder gewinkeld worden. De afrekening gebeurt via Ingenico. De volgende betaalmethodes zijn van toepassing: Bancontact Mister Cash, Maestro, Mastercard en Visa.

Het volledige ontbijt wordt onmiddellijk en volledig online betaald bij reservatie en is hierna definitief. Je krijgt na betaling een toegangsticket via email toegestuurd. Dit geldt als toegangsticket voor het voltallige gezelschap en breng je mee op de dag zelf.

Aankopen van een toegangsticket, beurtenkaart of cadeaubon

Bij de aankoop van een toegangsticket, beurtenkaart of cadeaubon worden het aantal toegangstickets voor volwassenen, het aantal toegangstickets voor kinderen tussen 2 en 15 jaar, het aantal beurtenkaarten of cadeaubonnen aangeduid. De bestelling wordt in de winkelwagen gelegd. Eventueel kan er in deze stap ingelogd of geregistreerd worden indien dit nog niet het geval is. Vervolgens kan het winkelmandje afgerekend worden of kan er nog verder gewinkeld worden. De afrekening gebeurt via Ingenico. Je krijgt na betaling de toegangstickets, beurtenkaart of cadeaubon via email toegestuurd. Dit geldt als toegangsticket en breng je mee op de dag zelf.

Er zijn geen extra kosten verbonden aan de betaalwijze voor de klant. De betaling verloopt via Ingenico waarbij er keuze is tussen de volgende online betaalwijzen: Bancontact Mister Cash, Maestro, Mastercard en Visa.

Speelpunt is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot bestellingen waarbij de klant betrokken is.

Artikel 5: Annulatie toegangstickets

Indien uw bezoek aan Speelpunt niet kan doorgaan, plaatsen wij het bedrag van de toegangstickets in de geldbeugel op uw profiel in de webshop. Dit tegoed blijft er onbeperkt staan tot u het wenst te spenderen in Speelpunt of één van de LAGO zwemparadijzen. Indien u het bedrag van uw aankoop terug op uw bankrekening wenst te ontvangen, rekenen wij hiervoor een administratiekost van 20% aan.

Gelieve hiervoor contact op te nemen met de klantendienst: info@speelpunt.be

Artikel 6: Levering en uitvoering van de overeenkomst

De tickets en/of reservatiebewijzen worden onmiddellijk na de online bestelling per e-mail gestuurd naar het emailadres dat opgegeven werd bij registratie en dienen door de klant geprint te worden. De klant is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van zijn persoonsgegevens die opgegeven werden tijdens de registratie. De print van het ticket of reservatiebewijs dient de dag van het bezoek meegebracht en ingescand te worden aan de kassa en dient als geldig toegangsbewijs. Er zijn hieraan geen extra leveringskosten verbonden.

Indien er geen email toekomt, dient eerst de ongewenste mail gecontroleerd te worden. Indien er nog geen email verkregen werd, kan er contact opgenomen worden via telefoon 056 28 95 80 of email info@speelpunt.be.

De tickets voor feestjes, groepsdeals en ontbijten zijn enkel geldig op de gereserveerde dag. Annulaties van feestjes, groepsdeals en ontbijten zijn niet mogelijk. Verplaatsing naar een ander tijdstip kan enkel in geval van onvoorziene omstandigheden.

Aanpassingen ivm aantallen voor feestjes of groepsdeals worden aanvaard tot 3 dagen voor aanvang van het feestje of de groepsdeal. Deze kunnen enkel telefonisch op het nummer 056 28 95 80 of via email naar info@speelpunt.be doorgegeven worden. Wijzigingen van maximaal 2 personen voor feestjes of groepsdeals worden de dag zelf nog aanvaard. Er wordt in geen enkel geval een terugbetaling gedaan. We vangen het verschil op met een waardebon die gebruikt kan worden in Speelpunt. Bij een aankoop van extra formules worden deze afgerekend aan de kassa bij aankomst, voor de aanvang van het feestje of de groepsdeal.

De individuele toegangstickets en beurtenkaarten blijven 1 jaar geldig na aankoopdatum.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de klant vanaf hij de tickets of reservatiebewijzen heeft gekregen.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Speelpunt.

De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Speelpunt te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 8: Herroepingsrecht

Het herroepingsrecht, bepaald bij artikel VI.47 van het Wetboek van Economisch Recht betreffende de marktpraktijken en consumentenbescherming bij de verkoop op afstand, is niet van toepassing. Speelpunt verwijst naar art. VI.53, 12° van het Wetboek van Economisch Recht (“De consument kan het herroepingsrecht waarin artikel VI. 47 voorziet niet uitoefenen voor (…) de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, vervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien”). De Online Tickets vallen onder diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding in de zin van art. VI.53,12° WER.

Artikel 9: Bescherming persoonsgegevens

Als persoonsgegevens wordt gezien alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator (naam, identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon).

Persoonsgegevens worden verzameld met als doel Online Tickets en Toegangstickets aan te bieden en te verkopen aan de Koper en Derden. Persoonsgegevens zullen gedurende 1 jaar na aankoop van Online Tickets en/of Toegangstickets bijgehouden worden. Na deze termijn zal Speelpunt de nodige stappen ondernemen om deze persoonsgegevens te anonimiseren.

Ontvangen Persoonsgegevens zullen verwerkt worden door Speelpunt. Speelpunt staat in voor de bescherming van de ontvangen persoonsgegevens en zal hiervoor passende organisatorische en technische maatregelen nemen. Persoonsgegevens worden niet gedeeld of verkocht aan andere derde partijen, derde landen of internationale organisaties dan diegene vermeld in deze overeenkomst.

Zowel Koper als een Derde kunnen steeds hun gegeven toestemming intrekken of verzoeken om inzage, rectificatie of wissing van hun persoonsgegevens. Alsook omtrent de beperking of bezwaar betreffende de verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid kunnen gevraagd worden. Hiervoor dient men steeds contact op te nemen via info@speelpunt.be.

Indien Koper of een Derde een klacht wil indienen wegens schending van zijn Persoonsgegevens dient men zich steeds te richten naar de toezichthoudende autoriteit.

U dient contact op te nemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, www.privacycommission.be of commission@privacycommission.be.

Artikel 10: Klantendienst

De klantendienst van Speelpunt is bereikbaar op het telefoonnummer 056 28 95 80, via e-mail op info@speelpunt.be of per post op het volgende adres Bekaertstraat 4, 8550 Zwevegem. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Speelpunt respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: het verwerken van de bestelling en de betaling via onze betaalpartner Ingenico en het versturen van nieuwsbrieven indien de optie werd aangevinkt bij registratie van de account.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Speelpunt, Bekaertstraat 4, 8550 Zwevegem, info@speelpunt.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot aan Speelpunt, Bekaertstraat 4, 8550 Zwevegem, info@speelpunt.be.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Speelpunt heeft dus geen toegang tot uw paswoord.


Speelpunt houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@speelpunt.be.

Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Voor meer info over onze cookie policy: https://www.speelpunt.be/nl/cookie-policy/.

Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Speelpunt om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Speelpunt. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 15: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Deze website gebruikt cookies om je de best mogelijke gebruikerservaring te garanderen.